O nás

Úvod InfoO nás

Kto sme - spoločosť Oroverde

Spoločnosť Oro Verde s r.o.  sa venuje téme juhoamerických liečivých rastlín od roku 2000, kedy sa vrátil z dlhodobého pobytu v Južnej Amerike spoločník pán Miroslav Dorazil so zámerom, danej téme sa venovať.
 
Spoločnosť spolupracuje s poprednými českými a zahraničnými pracoviskami ako napr. Mendelova univerzita v Brne, Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, VŠCHT v Prahe či Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové, medzi ďalšími potom Facultad de Farmacia Universidad Nacional Mayor San Marcos v Lime, Universidad Nacional Agraria La Molina v Lime alebo Universidad Estatal amazonica v Puyo (Ekvádor).
 
Zárukou vysokej erudovanosti a štandardu kvality po všetkých stránkach sú potom odborní garanti celého projektu, ktorými sú predovšetkým:
 
 

Elena Li Pereyra,

 
profesorka Farmaceutickej fakulty Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Lime, doktorka v odbore farmaceutických vied, magistra
v odbore rastlinných liečivých zdrojov, magistra v odbore amazonských štúdií a magisterské štúdium v odbore interkultúrnych štúdií.
 
Popri vlastnej pedagogickej a odbornej činnosti pravidelne publikuje výsledky svojej práce na medzinárodných kongresoch a konferenciách, je poradkyňou štátnych i súkromných spoločností v Peru aj v zahraničí (Francúzsko, Česká republika). V spolupráci so spoločnosťou Oro Verde
s. r.o. pripravuje realizáciu projektu pestovania liečivých rastlín na vlastných pozemkoch v oblasti Yarinacocha v peruánskej Amazónii.
 


Miroslav Dorazil,


odborný pracovník našej spoločnosti, externý vyučujúci Universidad Estatal Amazonica v Puyo (Pastaza), doktorand na Záhradnícke fakulte Mendelovej univerzity, magister v odbore prírodných vied, inžinier v odbore záhradníckeho inžinierstva a bakalár v odbore záhradníctvo.
 
Popri vlastnej pedagogickej práce čítajúce obdobie jedného semestra v roku sa zúčastňuje na vedeckých a výskumných aktivitách hostiteľskej univerzity, vykonáva vlastný terénny etnobotanická výskum zameraný na liečivé rastliny a perspektívne ovocné druhy ekvádorskej Amazónie, svoje výsledky prezentuje na medzinárodných konferenciách, publikuje prevažne v lokálnych periodikách. V roku 2009 bol menovaný čestným občanom mesta Nuevo Chimbote za organizáciu I. medzinárodného kongresu El Perú y sus plantas medicinales, Apor y desarolo de la humanidad en su ambiente de cambios climaticos, roku 2011 sa podieľal na realizácii skript tropických ovocných druhov na ZF MENDELU,
v roku 2012 bol pozvaný ako čestný hosť predniesť príspevok na VIII. Svetový kongres alternatívne, komplementárne a kvantovej medicíny, organizovaný v Lime.
 

Cesar Barriga Ruiz,

 
profesor Lesnícke fakulty Universidad Nacional Agraria La Molina v Lime, lesnícky inžinier. Je pionierom v realizácii projektov trvalo udržateľného rozvoja dažďového pralesa a pestovanie liečivých rastlín. Výsledky svojej práce pravidelne prezentuje na národných
i medzinárodných konferenciách. V spolupráci s domorodými indiánskymi komunitami realizuje svoje projekty pestovanie liečivých rastlín
v zmiešaných kultúrach v oblasti Iparia na rieke Ucayali v peruánskej Amazónii, čím prispieva nielen k obnove dažďového tropického lesa, ale aj k rozvoju Interkulturální vzťahov medzi domorodými komunitami a západnou civilizáciou.
 
Popri týchto nosných garantov spolupracujeme aj s lekármi zameranými na praktické aplikácie liečivých rastlín do liečebných protokolov. Medzi najvýznamnejšie patrí:
 
 

Pavel Špatenka,

 
doktor v odbore všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, odborný konzultant našej spoločnosti.
 
 

Roberto Inchasteguí Gonzáles,

 
doktor v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Lime, doktor v odbore dermatológie na Lekárskej fakulte Universidad Nacional Federico Villareal, riaditeľ Instituto de Medicina TRADICIONAL - IMET - ESSALUD v Iquitos.
 
 

Reinhardt Szimonisz,

 
doktor v odbore všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové, praktizujúci dlhé roky v Nemecku, so skúsenosťami mnohých zahraničných stáží a pobytov prevažne v tropických oblastiach tzv. tretieho sveta.
 
 

Christian Richter,

 
praktický lekár a homeopat v Ried in Innkreis (Rakúsko), zaoberajúca sa aplikáciou juhoamerických liečivých rastlín do liečebných protokolov svojich pacientov.
Copyright 2017 - 2023 © Liečivé byliny z Amazónie